jueves, 17 de mayo de 2012


Creación literaria
Meses do Libro e Letras Galegas
PREMIO E DIPLOMA  FADA MAXINA 2012
PARA A MELLOR ESCRITORA OU ESCRITOR

BASES
ü Trátase de facer nun libriño que facilitaremos unha historia  ilustrada e escrita en galego con boa presentación e correcta ortografía.
ü ESTRUCTURA: presentación dos personaxes, acción e desenlace.
ü PERSONAXES: reais ou fantásticos . Todos ou algún relacionados coa música: cantantes, bailarinas, músicos,compositores, djs ..
ü PARTICIPACIÓN: todos os escolares dende 3 a 13 anos .
ü CATEGORÍAS: Establécense tantas como clases.
ü TEMÁTICA: Levará algún ingrediente de fantasía, maxia, feitizos , superstición …
ü PREMIOS: Haberá un diploma e premio por clase participante. Os traballos que non respeten estas bases serán descartados podendo quedar algunha categoría sen premio.
ü PRAZO: Ata o 31 de maio
ü FORMATO: Manual ou dixital
ü Valorarase: Claridade na  expresión, ortografía, imaxinación, orixinalidade e presentación.
ü Este traballo escolar  forma parte do PROXECTO LECTOR do centro e valorarase  na avaliación final.


No hay comentarios:

Publicar un comentario